KSA Zwijndrecht bouwt!

Extra speelruimte, binnen en buiten!


In april 2016 verliet onze KSA de lokalen aan het Binnenplein en nam het haar intrek in haar nieuwe lokalen aan de R. Orlentstraat. Sindsdien kende KSA Zwijndrecht echter een forse groei in ledenaantal. Momenteel tellen we immers meer dan 300 leden. Deze groei zorgt voor druk op de huidige binnenspeelruimte. Zeker met slecht weer of in de koude wintermaanden, is er momenteel niet genoeg plaats om het grootste deel van de leden een dak boven het hoofd te bieden.

Bovendien heeft KSA Zwijndrecht door de ledengroei de laatste jaren ook moeten investeren in groot materiaal zoals tenten en sjorbalken. Hierdoor botst KSA echter tegen de limieten van de beschikbare ruimte in het materiaallokaal en moeten we momenteel op zoek naar tijdelijke oplossingen om ons materiaal op te bergen. KSA Zwijndrecht zou graag werken aan een duurzame en langetermijn oplossing om het groot materiaal op te bergen.


Het bouwproject en PFAS

Na enkele maanden vertraging, kan het bouwproject van KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht toch van start gaan.

In overeenstemming met de regeling die de gemeente Zwijndrecht heeft
getroffen met 3M, zal alle grond die wordt opgegraven tijdens de bouwwerken
worden vervoerd naar een aangewezen grondverwerker. 3M zal instaan voor de stockage van deze grond en de verwerking achteraf. Bovendien zullen tijdens de bouwwerken alle richtlijnen vanuit
de overheid m.b.t. PFAS strikt worden gevoerd zodat al onze vrijwilligers
ten allen tijden in veilige omstandigheden kunnen werken.

Door de PFAS-problematiek in Zwijndrecht, staat het project van de buitenspeelruimte jammer genoeg
‘on hold’ tot dat er meer informatie is over de afgraving van het perceel rondom het lokaal.

Plannen

Kijk hier wat we allemaal van plan zijn! Je vind hier bouwplannen voor de bijbouw aan het lokaal en voor de avontuurlijke speelzone naast het lokaal.

Historiek

Dit is niet de eerste keer dat KSA Zwijndrecht bouwt. Neem hier een duik in de geschiedenisboeken en bekijk onze rijke bouwgeschiedenis!

Financiering

Bouwen kost geld, maar hoe en van waar zal de financiering voor dit project komen?

Wie zijn we?

Wie zijn die Vlaamse Kerels van KSA Zwijndrecht eigenlijk? Kom hier alles te weten over wat onze jeugdbeweging zo geweldig maakt!