Financiering

Een aanzienlijk deel van dit bouwproject zal gefinancierd worden vanuit eigen middelen. Dankzij een aanzienlijke subsidie van de Vlaamse Overheid wordt 45% van ons budget gedekt. Verder hopen we een beroep te doen op de nieuwe investeringssubsidie van de gemeente Zwijndrecht. Voor het resterende bedrag zijn we nog op zoek naar organisaties, bedrijven en sympathisanten die ons project willen steunen. Indien u graag KSA financieel wil steunen met dit project, kan dit gebeuren door een gift naar keuze te doen.

Voor giften vanaf € 40 kan u een attest ontvangen, waardoor deze gift fiscaal aftrekbaar wordt.