Historiek

Een beweging met een rijke geschiedenis

Dat is onze vereniging vast en zeker, in 2022 vieren we dan ook reeds onze 95ste verjaardag. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat onze vereniging doorheen die jaren verschillende hoogtepunten, moeilijke momenten en vormen heeft gehad.

In de zomervakantie van 1926 zag een Katholiek Vlaams Studentengild het levenslicht in Zwijndrecht. Deze studentengilde voor Zwijndrechtse en Burchtse studenten kreeg in 1928 officieel de naam ‘Vlaamsche Kerels’. Nog niet veel later in 1931 sloot de Zwijndrechtse studentenbond zich aan bij het JVKA waardoor het zijn eerste katholieke toets kreeg en later ook de naam KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht (KSA: Katholieke Studenten Actie).

Na de wereldoorlog kreeg ook onze KSA een stevige klap die bijna het leven van de vereniging kostte. Gelukkig duurde het niet lang voor onze jeugdbeweging begon aan zijn weg terug en een houten lokaal bouwde in de Laarstraat.

Begin jaren ’70 doet onze KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht het heel goed. het ledenaantal stijgt gestaag waardoor er nieuwe bannen worden gemaakt (Leeuwkes), daarnaast bouwen we ook een nieuw lokaal. In mei 1977 zorgde KSA Zwijndrecht voor een primeur: als eerste jongensbond hadden zij nu een bondsleidster aan het hoofd: Rita Heyrman

1979 stond in het teken van de voorbereiding van het 25-jarig bestaan. Een zware slag was de brand die het lokaal in de as legde op 26 augustus 1979. De rangen werden gesloten voor een nieuwe start. Het feestweekend in September werd gelukkig een groot succes. Het oudercomité werkte mee aan het feestweekend en zorgde ook nog voor een nieuw lokaal. Dit werd gevonden bij B.P. Chemicals in de polder. Op 1 februari 1980 vond de openingsreceptie van het nieuwe KSA-lokaal plaats.

In de jaren ’90 doet de KSA het steeds beter, de leidingsploeg doet het goed en trekt onze KSA naar een hoger niveau op alle vlakken. De onthulling van de nieuwe plannen voor een administratief centrum in Zwijndrecht in 1995 zorgen wel voor een kleine aardverschuiving in KSA Zwijndrecht. Het lokaal van de Vlaamse Kerels zou plaats moeten ruimen. Enkele vergaderingen, protestacties en krantenartikelen rijker wordt in 1996 een steuncomité, bestaande uit oud-KSA’ers, ouders en leiders opgericht om de financiering van een nieuw KSA-lokaal op te vangen. Vanaf 1997 zullen zij jaarlijks twee activiteiten organiseren om de bouw van een nieuw KSA-lokaal te kunnen financieren.

De grote uitdaging die KSA al jaren te wachten staat is de bouw van nieuwe lokalen. In 2010 komt dit dossier in een stroomversnelling. Enkele oud-KSA’ers zetten hun schouders mee onder dit project. Drie architecten worden aangesteld en er wordt een bouwcomité opgericht om alles in goede banen te leiden. Als juridische structuur werd de vzw Vlaamse Kerels opgericht. Het jaar 2010 kent nog enkele mijlpalen in de recente geschiedenis van KSA Zwijndrecht. In dat jaar werd voor het eerst de jongerenfuif BAM (Booze And Music) gehouden, toen nog in het lokaal op het Binnenplein.

In 2014 vindt de eerste spadesteek plaats, gepaard met een receptie. De nieuwe lokalen in de Richard Orlentstraat worden in ijltempo gebouwd en afgewerkt. Hiervoor kan KSA rekenen op een gemotiveerde groep van medewerkers: oud-KSA’ers, ouders, ouders van oud-KSA’ers en natuurlijk KSA’ers zelf. In april 2016 worden de nieuwe lokalen uiteindelijk ingehuldigd. 

In 2018 wordt de kaap van 300 leden in KSA Zwijndrecht bereikt. In datzelfde jaar werden verschillende nieuwe tenten aangekocht met het oog op de kampen. Dit was enerzijds nodig omdat er veel tenten toen hun beste jaren achter de rug hadden en er ook steeds meer leden aan de kampen deelnamen.

Vanaf het werkjaar 2021-2022 bestaat de leidingsploeg uit 63 man; 45 actieve leiding, 4 Hernieuwerleiding en 14 Hernieuwers. Zo groot is de leidingsploeg van KSA Zwijndrecht in heel haar bestaan nog nooit geweest. De hoogste tijd dus om ons huidig lokaal in de R. Orlentstraat te gaan uitbreiden.