Wie zijn we?

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht

Is een gemengde jeugd- en jongerenbeweging in volle bloei die gelegen is in het hartje van Zwijndrecht. Deze snel groeiende jeugdbeweging is een vaste waarde in het Zwijndrechtse verenigingsleven. KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht behoort tot de nationale jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ (www.ksa.be).

Kinderen en jongeren komen wekelijks samen in verschillende leeftijdsgroepen voor een breed gamma aan activiteiten: spel, sport, knutselen, toneel, zingen, openluchtleven, tochten, workshops, vorming, weekends, kampen, uitstapjes, …

In het speels omgaan met kinderen en jongeren willen we hen ruimte bieden om zichzelf te zijn en volop te experimenteren. Zo raken zij vertrouwd met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en engagement.

KSA wil dit ook omzetten in een actieve betrokkenheid met de maatschappij. We blijven een christelijk geïnspireerde beweging, die echter openstaat voor mensen van alle gezindten.

KSA biedt dus meer dan alleen spelletjes. Doorheen de activiteiten werkt KSA aan de vorming van kinderen en jongeren. We laten onze leden en begeleiding ervaren hoe kleine stappen in de richting van een betere samenleving gezet kunnen worden.

Groot kamp 2021